Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Infoavond ‘Wonen en Bouwen in Lierop’ uitgesteld!

15/11/2021

Van Toon van de Ven kregen we het bericht dat vanmorgen, na goed overleg met de gemeente en Wocom, vooral uit gezondheidsoverwegingen is besloten de infoavond ‘Wonen en Bouwen in Lierop’ uit te stellen tot nader order.


Onderstaand het oorspronkelijke bericht zoals dit gisteren werd geplaatst.

Met inachtneming van de geldende aangescherpte corona regelgeving kunnen we de infoavond op dinsdag 16 november 'gewoon' door laten gaan. Aan de deur is er een QR-code test en wordt gevraagd de handen te desinfecteren en in de zaal zijn er alleen zitplaatsen.

Hoe komen we deze avond als bewoners van Lierop in gesprek met het gemeentebestuur en woningbouwvereniging Wocom over alles wat er speelt in Lierop en waar we naar verlangen?
Samen hebben we afgesproken dat we het overleg heel breed inzetten met de volgende speerpunten naar alle aanwezigen:

 “Denk met ons mee” – “Waar denk je aan” – “Durf te dromen”.

Om de onderwerpen op te starten maken we gebruik van onderstaande stellingen. Het begint bij dromen en we hopen dat hier voor de toekomst oplossingen uit voort komen.

Stellingen:
– Wachten op de nieuwe bouwlocatie tussen Vaarsehoefweg en Berkeindje kan een paar jaar duren maar het kan misschien ook wel 7 jaar duren voordat er gebouwd kan worden.
Vind jij dat de gemeente ook andere locaties moet voorbereiden waar wellicht eerder gebouwd kan worden?

– Locatie van Oosterhout is door gemeente in een structuurvisie al langer in beeld voor toekomstige woningbouw. Achter de schermen wordt gewerkt aan een plan voor zorgwoningen.
Zou die locatie ook geschikt kunnen zijn voor andere doelgroepen bv. appartementen/woningen voor jongeren/starters?

– Als je een cirkel rond de kern van Lierop trekt zijn er diverse plekken die om diverse redenen niet bebouwd zijn. Denk aan Wertstraat, hoek Wertstraat / Hogeweg, perceel tussen Heesvenstraat en Laan ten Boomen, Drie Slotenveldje en weiland ten zuiden van Bruiseldonk.
Waar zou ingezet op kunnen worden en waar zeker niet?

– Gemeente wil extra inzetten op experimentele bouw. Waar denken we dan aan en denken we dan ook aan een specifieke locatie?

– ‘t Alfort wordt door eigenaar/verhuurder Mooiland te koop aangeboden.
Wat zou een nieuwe eigenaar hier moeten realiseren? Als Wocom eigenaar kan worden waar denken ze dan aan? Welke rol kan de gemeente hier in spelen?

– Wat gaat gemeente nu doen om de nog vrije percelen in Gildewijk te verkopen?

– Als er een nieuwe bouwlocatie komt hoe worden dan bouwpercelen verkocht? Loting na publicatie, volgorde lijst van onze werkgroep bij CPO of op een andere manier?
Geldt dit ook als een ontwikkelaar gaat bouwen?

Als werkgroep Wonen van Dorpscoöperatie Lierop Leeft hopen we duidelijke antwoorden te krijgen en dat er snel voortgang komt in de planontwikkeling zodat de woningzoekenden in Lierop de leefbaarheid van ons dorp kunnen versterken.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop