Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Bouw appartementen met 24-uurs zorg blijkt niet haalbaar!

18/11/2021

In december 2015 zijn we gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden 24-uurs zorg in Lierop te realiseren. We kozen ervoor ons te richten op de doelgroep ‘mensen met dementie’.

Samen met partners woCom, Savant en later de Gemeente Someren is de afgelopen jaren gewerkt aan een plan om 12 appartementen te bouwen voor deze doelgroep.
Waarom 12? Omdat Savant had berekend dat dit aantal minimaal nodig zou zijn om financieel rond te kunnen draaien.

Savant moest daarbij rekening houden met belangrijke uitgangspunten van Lierop Leeft, te weten:
- 24 uur lopende (= aanwezige) zorg,
- bereikbaar voor iedere inwoner van Lierop met dementie ongeacht zijn of haar inkomen.

Later bleek het plan van de zorg financieel toch niet haalbaar tenzij Lierop Leeft flink zou meedoen met de inzet van vrijwilligers. Uit een risicoanalyse van Savant begin 2020 kwam een vrijwilligersinzet van 11 uur per dag naar voren. 11 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. In een overeenkomst zou deze verplichting voor 10 jaar worden vastgelegd. Wij hadden op dat moment het idee: Dit kunnen wij in Lierop!!
Met de inzet van de vrijwilligers zou er nog een tekort blijven van € 50.000, - per jaar. Savant wilde dit voor haar rekening nemen omdat zij het zien als een vernieuwend zorgconcept waarbij professionals, mantelzorgers en vrijwilligers samen een antwoord zouden kunnen zijn op de vraag om zorg in de toekomst.

Corona kwam en naast alle persoonlijke ellende bleek dit voor menigeen ook een andere kijk te geven op vrijwilligerswerk. In toenemende mate kregen we signalen dat inwoners, die wij zagen als potentiële vrijwilliger, vraagtekens gingen zetten bij de haalbaarheid van zoveel inzet. Ook de nodige uitdagingen in de realisatie van het concept droegen niet bij aan het vertrouwen dat het wel zou gaan lukken.
Na rijp beraad hebben wij als bestuur moeten besluiten deze verplichting niet aan te gaan, omdat wij er niet op durven te vertrouwen dat wij die inzet waar kunnen maken.
Savant heeft aangegeven dat zonder vrijwilligersinzet het project financieel onhaalbaar is. Wij erkennen dat en hebben begrip voor hun besluit. Het is teleurstellend en pijnlijk om tot deze conclusie te moeten komen. Wij danken onze partners voor alle moeite en energie die zij de afgelopen 6 jaar in het plan hebben gestoken.

Als Lierop Leeft gaan we verder met het zoeken naar mogelijkheden om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. We denken daarbij vooral aan ondersteuning van de mantelzorg door het versterken van hun netwerk. Daarnaast hopen we binnenkort met woCom in gesprek te gaan om te kijken of er wellicht mogelijkheden zijn in Henricushof voor deze doelgroep en andere ouderen.  

Martien Kusters, voorzitter Dorpscoöperatie Lierop Leeft
Lierop, 17 november 2021
N.B. Voor vragen bel gerust 06-81276554


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop