Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Laatste nieuws

23/07/2020 Duofiets vanaf 1 augustus weer in te plannen...

Sinds kort zijn de corona maatregelen versoepeld: bij sportactiviteiten in de buitenlucht en het vervoer mag afgeweken worden van de 1,5 meter.
Daarom hebben we besloten om weer te gaan starten met het uitlenen van de fiets; echter vooralsnog alleen aan familieleden (echtparen, kinderen en ouders, etc). We willen u  wel adviseren om tijdens het fietsen mondkapjes te gebruiken.

Daarnaast zijn we aan het bekijken hoe we op een verantwoorde manier weer vrijwilligers van Lierop Leeft kunnen inschakelen. Een mogelijkheid is wellicht het plaatsen van een scherm tussen de gebruikers van de fiets.

Bas Verstappen heeft aangeboden de kosten voor aanschaf van het scherm op zich te nemen. Hier maken we graag en dankbaar gebruik van. Het scherm is besteld.

Zodra de fiets met scherm gebruiksklaar is zullen we u hierover informeren.
 
Wie vanaf 1 augustus wil reserveren kan HIER terecht.
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11/07/2020 Draag jij bij aan de nieuwe ‘Geluksroute’ in Lierop?
 
Een virus raast over de wereld, zoals ook wij voortraasden in het leven. Maar van de ene op de andere dag was alles plotseling anders. Het normale leven stond ineens stil! Onze vrijheid werd ingeperkt en we mochten niet meer gaan en staan waar we wilden. Ook niet zomaar even naar dat plekje wat ons zo dierbaar is, wat ons gelukkig maakt, waar wij tot rust komen, wat ons ontroert of gewoonweg bijzonder is.
Na enkele maanden van veel binnen zitten en weinig contacten hebben we weer meer bewegingsvrijheid en kunnen we onze plekjes weer opzoeken. Wat zou het mooi zijn als we deze met elkaar kunnen delen!

Wij willen de inwoners van Lierop vragen om deze geluksplekjes met ons te delen. Laat ons weten welke plek jou blij, gelukkig of bijvoorbeeld rustig maakt.  Enkele voorwaarden zijn wel dat het een plek is die voor iedereen toegankelijk is binnen of buiten de bebouwde kom van Lierop. Wij van de groep Dienstverlening & Communicatie van Lierop Leeft zullen een selectie maken uit de inzendingen en vervolgens een route maken die de geluksplekjes met elkaar verbindt.

Een geluksplek zou bijvoorbeeld kunnen zijn het speeltuintje met de Jeu de Boules baan in de Slutelakker. Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een heel fijne plek om sociaal met elkaar verbonden te zijn. Of de plek waar je vanuit ‘t Jaspersport de heide oploopt waar je de weidsheid van de Lieropsche Heide ervaart. Je gedachten gaan daarbij op in de grootsheid van de uitgestrekte natuur die je ziet.

Laat jij ons weten wat jouw geluksplekje in Lierop is? Stuur je inzending naar info@lieropleeft.nl of post deze in de brievenbus van de dorpsondersteuner in Henricushof ten name van Lierop Leeft, Geluksroute. De inzendingen mogen anoniem en een toelichting is natuurlijk leuk, maar niet verplicht".
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06/07/2020 Belangstelling voor bouwen in Lierop
Van Toon van de Ven kregen we namens de werkgroep Wonen onderstaand bericht...
"Binnenkort zal de bouwkavel, gelegen aan de Drievennenstraat naast nr. 22, door de gemeente Someren te koop aangeboden worden.

De gemeente heeft publicatie hiervan gepland op 9 juli 2020 en zal dit bekend maken via 't Contact en de site van de gemeente Someren.

De gemeente Someren heeft aangegeven dat dit perceel via inschrijving en loting aangeboden gaat worden. Na publicatie zal er een inschrijftermijn van 2 weken zijn.

Men kan zich na publicatie bij de gemeente Someren inschrijven op persoonlijke titel voor het volledige perceel, maar ook als duo bouwkoppel.

Voor verdere voorwaarden verwijzen we jullie naar het artikel dat binnenkort verschijnt.

Op dit perceel (ca 575 m2) zal de mogelijkheid zijn om één vrijstaande, of twee-aaneen gebouwde levensloopbestendige woningen te realiseren. Hiermee wordt bedoeld, een volledig woonprogramma op de begane grond. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde link van vastgestelde wijzigingsplan van 29 juni 2018.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft
Werkgroep Wonen
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 09/06/2020 De weg naar een starterswoning door Koen Sijbers
 
Ons eigen stekkie in Lierop...
‘wa ‘n werk’


Koen Sijbers schreef namens CPO het Bouwgilde III onderstaand verslag over 'de weg naar een starterswoning'...

"Sinds 2018 zijn wij, ‘’CPO het bouwgilde III’, bezig met het realiseren van onze eerste eigen woningen in Lierop. Sinds 2018? Klopt, het heeft allemaal heel wat voet in de aarde gehad. Op het moment van starten waren we met een totaal andere groep als de groep die nu overgebleven is. Dit komt ook mede door de huurwoningen die in 2019 gerealiseerd zijn door Wocom. Het was lang onduidelijk waar wij konden gaan bouwen en uiteindelijk heeft de gemeente de kavels aan de Vendelier aan ons toegezegd. Het bouwgilde mocht hier 6 starterswoningen gaan realiseren. Mooi! Dan zullen we eens gas gaan geven, was de gedachte. Het bleef ook lang bij de gedachte.
Inmiddels zijn we al in 2019 aanbeland en staat er nog steeds niets op papier. Er is nog steeds niets concreet. Het bouwgilde zit inmiddels behoorlijk op hete kolen en er moet iets gaan gebeuren anders wonen we over 5 jaar nog steeds allemaal thuis. Niet geheel volgens de normale werkwijze zijn we toch maar ‘’gewoon’’ begonnen. Een architect gezocht. Hij heeft binnen een paar weken de tekeningen van onze toekomstige woningen gemaakt waarmee wij wat druk wilden neerleggen bij de gemeente. Druk neerleggen bij de gemeente dat valt niet mee. We kregen te horen dat wij zelf maar in gesprek moesten gaan met de bewoners van de wijk om onze bouwplannen kenbaar te maken. Een eerste gesprek volgde. Het was een open en eerlijk gesprek waarbij onze toekomstige buren onze plannen niet zo zagen zitten. Vervelend, wat nu? Toch maar naar de gemeente die ons op hun beurt weer terug verwees naar de buurt.
Het is onderhand genoeg geweest, er worden afspraken gemaakt op het gemeentehuis en uiteindelijk dienen we onze bouwplannen in. Deze liggen ter inzage en er komen zienswijzen. Blijkt het niet te kloppen vanuit de gemeente, opnieuw. Wederom worden onze bouwplannen gepubliceerd, wederom blijkt het niet te kloppen. Een kleine 4 maanden gaan over dit proces heen. Het bouwgilde begint ongeduldig te worden, de grondprijzen gaan omhoog in 2020, dat willen we koste wat kost tegengaan. Wederom contact gezocht met de gemeente en dit keer niet zonder resultaat. Eindelijk begint het ergens op te lijken. Januari 2020 krijgen we te horen dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning wederom niet compleet blijkt te zijn. Van september tot januari heeft het bij de gemeente gelegen en het blijkt wederom niet te kloppen. Uiteindelijk komt het dan toch zo ver, de juiste aanvraag is gepubliceerd en er gaan weer 6 weken overheen. Helaas voor ons, toch nog een zienswijze. Wat nu? Gemeente zegt, zoals al eerder, wellicht kunnen jullie met diegene die de zienswijze heeft ingediend in gesprek gaan om te kijken of het verworpen kan worden. De zienswijze wordt, gelukkig voor ons, ingetrokken. Dit is overigens wel gebeurd nadat wij als bouwgilde een gesprek hebben gevoerd met diegene van de zienswijze. Op het moment van schrijven heeft het bouwgilde een aannemer gevonden die voor hun de huizen mag gaan bouwen en is de vergunning binnen.

In het hele verhaal mist tot nu toe nog een hele belangrijke schakel. Dit is de werkgroep wonen van Lierop Leeft. Toon van de Ven heeft ons een heel eind op weg geholpen. Toon van de Hurk heeft er misschien nog wel meer tijd in zitten dan wij met alle bouwers bij elkaar. Mede door de werkgroep wonen hebben we toch nog wat druk bij de gemeente neer kunnen leggen en zijn we op het punt waar we nu zijn. Bouwgilde III wil de werkgroep wonen dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet en steun tot nu toe. We zijn nog niet van elkaar af want we zijn nog niet klaar.
Starters die van plan zijn om in Lierop te blijven wonen, begin op tijd! Je hebt kunnen lezen hoeveel werk en tijd het kan kosten om woningen te realiseren. Zorg ook zeker dat je werkgroep wonen benaderd en hen op de hoogte brengt van jouw/jullie bouwplannen want aan deze mensen heb je echt heel erg veel.

Wij kunnen niet wachten totdat de schop de grond in gaat en wij snel in kunnen trekken in de Gildewijk. Het heeft lang zat geduurd.

Met vriendelijke groet,
CPO Het Bouwgilde III
Kaly, Ferd, Maudy, Geert, Dave, Iris en Koen
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27/05/2020 Stopzetting verhuur duofiets verlengd

Na de laatste persconferentie van de regering hebben wij uitgebreid overleg gevoerd met verantwoordelijke instanties over een mogelijk weer oppakken van de uitleen van de duofiets. Bij instanties moeten we denken aan de afdeling handhaving van de gemeente Someren, de veiligheidsregio Eindhoven en het ministerie.

De antwoorden zijn helder en duidelijk. De duofiets kent allereerst geen 1,5 m afstand. Een vader mag alleen met één van zijn kinderen gaan fietsen als zij beiden op HETZELFDE adres wonen. In alle bij ons bekende uitleensituaties wonen de kinderen op andere adressen. Diverse maatjes uit Lierop fietsen regelmatig met dezelfde leden van Lierop Leeft. Hier is sowieso sprake van GEEN familieband en dus verboden. De vraag of een echtpaar wonend op hetzelfde adres binnen de 1,5 m mag gaan fietsen blijft voorlopig onbeantwoord en moet uitgezocht worden. Wij hopen hier binnenkort schriftelijk uitsluitsel over te krijgen. Met ons bekende echtparen zullen we persoonlijk contact opnemen als er duidelijkheid is.

Lierop Leeft wil met haar vrijwilligers alleen maar op een verantwoorde manier uitlenen. Dat is op dit moment absoluut onmogelijk en daarom wordt het stopzetten van de uitleen tot nader order verlengd.

Zo gauw er nieuwe positieve ontwikkelingen zijn zullen wij weer nadere informatie geven!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ben van Bussel 06-23184542.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10/05/2020 Tiny Steenbakkers Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

In de gemeente Someren zijn 12 lintjes gevallen waarvan één Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en dat was Tiny Steenbakkers.
Burgemeester Dilia Blok kwam haar dat mededelen op haar thuisadres aan De Wertstraat.
Tiny zet zich al 40 jaar in voor de leefbaarheid in Lierop en voor de gezondheid van de burgers in Someren.
In 2017 heeft Tiny van de GGD Brabant-Zuidoost de titel ‘gezondheidsambassadeur’ ontvangen voor haar jarenlange inzet voor verschillende stichtingen op het gebied van zorg.

Een opsomming van haar verdiensten:
2012-heden: Bestuurslid Dorpscoöperatie Lierop Leeft en voorzitter van de werkgroep Zorg.
1993-heden: Bestuurslid en voorzitter van de Stichting Dokter Eijnatten (voorheen Kruisvereniging Someren).
1994-2004: Voorzitter Stichting Belangengroep Lierop.
Tiny Steenbakkers was in het verleden voorzitter van Gemengd Koor De Bosgalm (2007-2017) en van Peuterspeelzaal Lierop (1985-1995).
Ook was ze lid (2012-2015) van de werkgroep woord- en communiedienst parochie H. Naam Jezus.
Van 1990-2003 was ze bestuurslid van het Wit-Gele Kruis.

Namens dorpscoöperatie Lierop Leeft feliciteren wij Tiny met deze dik verdiende koninklijke onderscheiding.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30/04/2020 1 Mei 2020: Uitleenpost Lierop Leeft “draait” 5 jaar!!

Vrijdag 1 mei 2020 is het 5 jaar geleden dat de uitleenpost van Lierop Leeft startte in een ruimte van Henricushof. Mede door de bereidwillige medewerking van woningbouwvereniging WoCom kwam een lokaal ter beschikking. Met vereende krachten werd dit gebruiksklaar gemaakt.

De totale voorbereidingstijd van ruim 1 jaar bleek uiteindelijk te leiden tot een schot in de roos. Leden van Lierop Leeft hoefden niet meer naar elders buiten ons dorp om een hulpmiddel te lenen. De ruimte in Henricushof werd immers ingericht met klossen, dekenboog, helping hands, krukken, looprek, rollators, rolstoelen, ruggensteunen, douchekrukken en bedbeugels. Zaken als plasbuizen( ofwel urinalen) kwamen in de post te koop. Zorgleverancier Medicura uit Nederweert werd de vaste samenwerkingspartner waar het hulpmiddelen betrof als hoog/laag bedden, decubituskussens en – matrassen, postoelen, trippelstoelen of drempelhulpen. Tevens waren de vrijwilligers van de uitleenpost beschikbaar voor vraag en antwoord, hulpverlening en reparaties.

Vanaf 1 mei 2015 zijn er in 5 jaar tijd 423 hulpmiddelen uitgeleend  aan zo’n 250 leden. Rolstoelen, rollators, krukken en klossen waren het meest gevraagd. Hulpmiddelen waren onmiddellijk beschikbaar; 7 dagen in de week in een 24 uurs bereikbaarheid. 6 Vrijwilligers zijn vanaf het begin bij de post betrokken en wel Daan Vlemmix, Frans Neervens, Will Meijers, Monique Willems, Ben van Bussel en Fred van de Wittenboer. Alle 6 zijn zeer gemotiveerd dank zij de enorme hoeveelheid bemoedigende en dankbare reacties van de leden. Elke keer weer zijn er bijzondere verhalen te beluisteren en sterkt het luisterende en behulpzame oor mensen die op dat moment de hulp nodig hebben. Elke vrijwilliger heeft per jaar 5 x 2 weken = 10 weken telefoondienst via het centraal bereikbare nummer 06-20916737. Dit betekent dat zij allen in deze 5 jaren reeds VIJFTIG WEKEN telefonisch bereikbaar zijn geweest en onmiddellijk hebben klaargestaan. Diverse fondsen zoals de Dr. Eijnattenstichting in Someren als wel het fonds Steun Welzijnszorg in Helmond hebben fondsmiddelen verleend om de inrichting mogelijk te maken.
Kortom: de uitleenpost hulpmiddelen van Lierop Leeft is niet meer weg te denken binnen de Lieropse leefbaarheid. De 6 vrijwilligers gaan daadkrachtig verder om hulpmiddelen beschikbaar te stellen.
Wij zijn alle vrijwilligers dankbaar voor hun enorme inzet en bereidwilligheid.

We zouden zeggen: op naar het eerste decennium in 2025!

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23/04/2020 Stopzetting verhuur duofiets verlengd tot 1 juni a.s.

De aangekondigde maatregelen van de regering rond het Corona virus en de verlenging tot en met dinsdag 28 april 2020 a.s. noopten de vrijwilligers van de duofiets-uitleen om de uitleen per direct te stoppen.
 
Inmiddels is de stopzetting van de verhuur vanwege de maatregelen van de overheid VERLENGD TOT 1 JUNI A.S..
 
De vrijwilligers doen het met pijn in het hart omdat zij heel goed beseffen dat alles om ons heen als welkome daginvulling wegvalt. Het fietsen is en blijft een welkome afleiding. Maar nu even niet in deze onwerkelijke tijd waarin ook voor de vrijwilligers geldt “Veiligheid de hoogste prioriteit”. Tevens is het in feite zo dat beide fietsende partners niet meer 1,5 meter uit elkaar zitten.
 
Via slaponline en deze website houden we u allen op de hoogte als de uitleen weer kan starten. Dat zal pas dan gebeuren als de regering de maatregelen opheft of in het voordeel van de uitleen versoepelt!
 
Wij wensen u allen veel sterkte in deze voor ons allen bizarre omstandigheden!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ben van Bussel 06-23184542.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30/03/2020 Tips hoe je het hoofd koel houdt tijdens de crisis

Zie onder de TAB 'Zorg' deze tips...
16/03/2020 Voorlopig tot nader order alle groepsactiviteiten afgelast

Het bestuur van de dorpscoöperatie heeft besloten tot nader order alle groepsactiviteiten, dus ook het maandelijkse 55 plus diner, niet door te laten gaan.

Voor iedereen zijn de maatregelen ingrijpend en zeer zeker voor de ouderen en alleenstaanden onder ons.

Ik hoop dat na  deze 3 weken onze activiteit weer snel opgepakt kan worden.

Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid toe.

Vriendelijke groet,
Anita
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/03/2020 Algemene Ledenvergadering Lierop Leeft uitgesteld!
 
De Algemene Ledenvergadering van Dorpscoöperatie Lierop Leeft, die plaats zou vinden a.s. dinsdag 17 maart,

wordt uitgesteld

De situatie rond het Corona virus maakt het onverantwoord om de vergadering nu door te laten gaan. Na de crisis zullen wij een nieuwe datum vaststellen. Wim Daniëls zal ook dan onze gast zijn!

Bestuur Lierop Leeft
Martien Kusters
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05/03/2020 Dinsdag 17 maart vergadering met gastbijdrage Wim Daniëls
Onze dorpscoöperatie houdt op dinsdag 17 maart haar algemene ledenvergadering in De Vurherd.
De vergadering begint om 20.00 uur en alle leden hebben afgelopen weekend de agendapunten reeds in de bus gehad.

Omdat onze dorpscoöperatie dit jaar al weer 5 jaar bestaat is schrijver Wim Daniëls uitgenodigd om tijdens deze vergadering een voordracht te verzorgen. Deze voordracht heeft als titel: 'Het veranderende dorp'.

Nog geen lid? Kijk dan HIER

Zie de agenda en de verslagen die afgelopen weekend rondgebracht zijn op deze website.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/02/2020 Gezondheidsmiddag voor alle mensen uit Lierop vanaf 55 jaar

Hoe vitaal bent U?

De KBO Lierop en Dorpscoöperatie ‘Lierop Leeft’ organiseren, in samenwerking met KBO Brabant, op maandag 16 maart een gezondheidsmiddag voor alle mensen uit Lierop vanaf 55 jaar.
Tijdens deze middag krijgt u meer inzicht in uw eigen gezondheid en leefstijl.
Het programma duurt 1 tot 1,5 uur.
Vrijwilligers van KBO Brabant en professionals staan voor u klaar om u te  begeleiden en persoonlijk advies te geven.

Wat kunt u deze middag verwachten?
• Bepaling van BodyMass Index ( BMI) en vetpercentage.
• Conditie, concentratie, spierkracht en lenigheid.
• Oog- en oor-metingen.
• Meten van bloeddruk en glucosegehalte.

Wat levert het u nu uiteindelijk op?
U kunt veel leren van de ervaringen en tips die u deze middag krijgt. Bewustwording van uw gezondheid en levensstijl bevordert uw welzijn. Met een gezonde levensstijl kunt u langer zelfstandig functioneren.
U ontvangt voorlichting over gezonde voeding. U krijgt tips over sport en beweegmogelijkheden, met een verwijzing wat de mogelijkheden zijn op het gebied van sport en bewegen in uw omgeving.
Daadwerkelijk iets gaan doen met alle verkregen informatie en adviezen, heeft zeker op langere termijn een positief effect op de kwaliteit van het leven.

Aanmelden
Wilt u weten hoe vitaal u bent, dan helpen wij u graag op weg en kom naar deze vitaliteitsmiddag op maandag 16 maart aanvang 13.30 uur in gemeenschapshuis De Vurherd.
Deelname is gratis.

Graag aanmelden voor 9 maart bij:
• Driek Doezé h.doeze@hotmail.com, telefoon; 06-38590085.
• Dorpsondersteuner Marieke Linders dorpsondersteuner@lieropleeft.nl, telefoon 06-53668150.
• Of in de brievenbus van de dorpsondersteuner; adres: Henricushof, Offermansstraat 7 in Lierop.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12/02/2020 Schrijver Wim Daniëls te gast bij Lierop Leeft

Onze Dorpscoöperatie Lierop Leeft bestaat al weer 5 jaar. Daar willen wij graag aandacht aan besteden in de vorm van een voordracht door schrijver Wim Daniëls met als titel: 'Het veranderende dorp'.

Uiteraard ontvangen de Leden van Lierop Leeft nog een uitnodiging voor deze Algemene Leden Vergadering op dinsdag 17 maart in de Vurherd'.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10/02/2020 Bij contributie-inning geen 2019 maar 2020...

Bij de incasso van de contributie van 7 februari 2020 is per abuis de omschrijving “contributie 2019” geplaatst. Dit moet zijn “contributie 2020”.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


02/02/2020 Workshop “Weerbaarheid voor ouderen”

Ouder worden gaat soms gepaard met een groter gevoel van onveiligheid en kwetsbaarheid. Dat maakt dat mensen soms liever niet meer in de avond de deur uit gaan. Of twijfelen om geld te pinnen uit angst voor beroving. Wandelen in een groen park verliest zijn charme als er hangjongeren verkeren. Je onveilig voelen betekent daarmee een beperking in de dagelijkse activiteiten.

Om ouderen weerbaar te maken, biedt Onis Welzijn de workshop Weerbaarheid voor ouderen aan. De workshop Weerbaarheid geeft ouderen de kans om meer inzicht te krijgen in onveilige situaties en hoe je in zo een situatie moet handelen. (We gaan dus geen houtgrepen of andere lichamelijke verdedigingstechnieken leren!) Door dit inzicht krijgen de deelnemers meer zelfvertrouwen en zullen zij zich krachtiger voelen.

De workshop vind plaats op:
• Datum: dinsdag 10 maart 2020
• Tijd: van 9:45 tot 12:00  .
• Kosten: 5 euro (inclusief koffie en thee bij aanvang en in de pauze).
• Locatie: Ruchte Someren, 2e verdieping vergaderzaal 1

Belangstelling? Voor informatie en of aanmelden voor 1 maart 2020:
r.kandelaars@oniswelzijn.nl of tel.nr. 0493 441256.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25/01/2020 Incasso contributie 2020 op vrijdag 7 februari

De incasso van de contributie 2020 vindt plaats op vrijdag 7 februari a.s.. Degene die geen incassomachtiging hebben verstrekt ontvangen de factuur binnenkort in de brievenbus.
 
Penningmeester Willy v.d. Elzen
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


15/01/2020 Dagbesteding ’t Höfke’ vierde haar 5-jarig bestaan...

Op 13 januari was het 5 jaar geleden dat Dorpscoöperatie Lierop Leeft startte met de dagbesteding. Het is duidelijk dat hiermee al die jaren voorzien is in een mooie invulling voor de deelnemers op de dinsdagmiddag.
Ook is in deze periode het groepje vrijwilligers, met zo nu en dan een aanvulling, hetzelfde gebleven wat wil zeggen dat niet alleen de deelnemers plezier beleven aan deze middag maar ook de vrijwilligers. 
Het 5 jarig bestaan was zeker aanleiding voor een feestje. Daarom werden op dinsdag 14 januari de deelnemers in het zonnetje gezet.
Een aantal studenten van de opleiding ‘pedagogiek’ van  de Fontys school in Eindhoven en kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool brachten deze middag een bezoek aan de dagbesteding.

Zie het hele verhaal en de foto's op deze website onder de TAB 'Zorg' bij dagbesteding ’t Höfke’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

12/01/2020 30 jan. Mantel-Uit-Dag, ook voor mantelzorgers uit Lierop…
Bent u mantelzorger?
Staat u altijd klaar voor een ander?
 
Dan verdient u het om even vrijaf te hebben.
Een paar zorgeloze uurtjes, ontspanning en plezier is zeker voor een mantelzorger hard nodig.
Of verras een mantelzorger en neem de zorg enkele uurtjes over en biedt haar of hem dit uitstapje aan.

Op donderdag 30 januari gaan we handletteren.

Hiermee kun je van de simpelste dingen een uniek en heel persoonlijk cadeautje maken. Je kunt creatief aan de slag op kaarten, plantenbakken, cadeau-labels en zelfs op de muur. 
Lees HIER de verdere info.

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/12/2019 Sfeervolle Kerstviering dagbesteding

Onder de TAB Zorg staat bij dagbesteding “t Höfke' een verslag van de sfeervolle kerstviering die de dagbesteding afgelopen week had in Henricushof. Ook dit jaar brachten de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool een bezoek en zongen een vijftal kerstliedjes. Daarna werd het programma voortgezet door Wilma Hurkmans en Willeke Snijders die een gevarieerd programma brachten met zowel kerstliedjes als Nederlands repertoire.
Voor het hele verslag, de foto's en een filmpje verwijzen wij graag door naar de dagbesteding.
 
.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop