Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook
 
Wonen in Lierop
(update begin januari 2018) 
 
De werkgroep Wonen is de laatste periode druk in de weer geweest met vooral de nieuwbouwwensen en met het lopende CPO project.

Woningen tweede CPO project zijn voor kerst opgeleverd
Dit project bestaat uit vier starterswoningen, twee levensloopbestendige woningen en twee woningen gebouwd als tweekapper. Aannemer Vlassak uit Budel heeft naar tevredenheid ook dit tweede project gerealiseerd. Ondanks de drukte in de bouw hebben ze met veel inzet toch binnen de termijn alles voltooid.

Vijf huurwoningen WoCom in Gildewijk
De vergunning is inmiddels verleend en ook de aannemer die gaat bouwen is bekend. Ook hier is aannemer Vlassak uit Budel als goedkoopste uit de bus gekomen. In het voorjaar 2018 zal gestart worden met de bouw. WoCom heeft aangegeven dat in mei toewijzing via loting zal gebeuren waarbij alleen inwoners uit Lierop in mee kunnen doen. Let wel: wil je meedoen met de loting dan moet je wel via Woonizie (www.woonizie.nl) ingeschreven staan voor een woning in Lierop. De drie kleine 1-2 persoons woningen worden rechtstreeks aan ingeschrevenen toegewezen, op de twee grotere woningen hebben bestaande huurders uit Lierop, die een huurwoning vrij maken, voorrang. Zo wil WoCom ook doorstroming in huurwoningen stimuleren. Een mooie ontwikkeling waarbij we WoCom dankbaar zijn dat ze voor een dergelijke toewijzing een uitzondering willen maken. WoCom heeft in een overleg met ook de gemeente aangegeven dat ze in de toekomst, na het realiseren van de vijf nieuwbouwwoningen, kijken naar de huurwensen binnen Lierop. Als blijkt dat met de toewijzing er heel veel belangstelling is zullen zich beraden om nog meer nieuwbouw huurwoningen in Lierop te gaan doen. Bouwen naar behoefte wat ook een volkshuisvestingstaak van de gemeente is.

Klankbordgroep met o.a. potentiële huurders en bestaande huurders
WoCom heef ons geadviseerd een klankbordgroep op te richten waarin potentiële huurders en ook bestaande huurders zitting nemen. Ook andere deelnemers die belangen van huurders willen coördineren zijn van harte welkom in deze werkgroep. Vanuit de werkgroep kan bij WoCom en ook bij gemeente aangegeven worden hoe de huurwensen in Lierop nu zijn en ook wat het toekomst beeld is. Deze werkgroep willen we in februari 2018 opstarten voordat de vijf nieuwbouw huurwoningen toegewezen worden. We hebben al een paar kandidaten voor de werkgroep maar zijn nog zoekende naar bij voorkeur bestaande huurders maar ook jonge potentiële huurders. Belangstelling voor de werkgroep, meld je via wonen@lieropleeft.nl. Het is voor een korte periode.

Welke woonwensen hebben ons bereikt voor de directe toekomst?
De gemeente heeft een bouwlocatie vrij gemaakt in de Gildewijk waar drie levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden. Hiervoor is ook al een summier plannetje gemaakt. Er zijn ook al drie kandidaten die belangstelling hebben getoond hiervoor. Levensloopbestendig wil zeggen dat er een volledige woonprogramma op de begane grond is en dat ook gekozen kan worden voor één of meer extra kamers op de verdieping. Vergelijkbaar met de nu gerealiseerde levensloopbestendige woningen. Deze woningen hoeven dan ook niet alleen voor senioren bestemd te zijn. Ook hebben een zestal personen zich bij ons gemeld dat ze graag voor een starterswoning in aanmerking willen komen. Als werkgroep willen we daarom een derde CPO project gaan opzetten voor deze levensloopbestendige woningen samen met de gewenste starterswoningen.

Locatie nieuwe starterswoningen
Als werkgroep Wonen hebben we de gemeente gevraagd om een bouwkavel vrij te maken voor een vijftal starterswoningen. Ook hebben we de gemeente gevraagd in de toekomst te kijken, door nieuwe bouwlocaties in Lierop in beeld te brengen en uit te werken. Dit is heel belangrijk voor de leefbaarheid in Lierop. Als er jaren niet gebouwd kan worden heeft dat gevolgen voor vooral onze starters en op termijn voor de leefbaarheid in Lierop (school, verenigingen, winkels e.d.).

Gildewijk
Als werkgroep zijn wij blij en trots dat we een bijdrage kunnen leveren aan de woonwensen binnen Lierop en in dit geval in de Gildewijk. Heel mooi dat er een mengeling komt van bewoners in alle leeftijdscategorieën en daarmee een leefbare en zelfredzame wijk realiseren die heel belangrijk is voor Lierop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terug

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop