Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook
 

Woonwensen versus bouwmogelijkheden in Lierop...

Werkgroep Wonen van Dorpscoöperatie Lierop Leeft is druk in overleg met de gemeente om de woonwensen in Lierop van vele dorpsgenoten zo ver als mogelijk in te vullen. Op dit moment is er vooral behoefte aan woningen voor starters en levensloopbestendige woningen. Diverse bijeenkomsten, overleggen en mail- en briefwisselingen met gemeente zijn er al geweest om tot invulling te komen. Helaas duurt het allemaal langer dan we gehoopt hadden. Dit heeft ook te maken met dat we een nieuwe gemeenteraad en nieuw college van burgemeester en wethouders hebben gekregen. Was eerst Leon van de Moosdijk de wethouder die portefeuillehouder was, nu ligt die taak bij Guido Schoolmeesters. Behalve een kennismakingsgesprek hebben we ook een eerste inhoudelijk gesprek gehad waar we alle aandachtspunten weer in beeld hebben gebracht en om een snel besluit hebben gevraagd.

De grootste aandachtspunten zijn:
- Opstarten derde CPO project met starterswoningen, levensloopbestendige woningen en mogelijk tweekappers. Door er weer een project van te maken met één architect, één aannemer en een eigen CPO bestuur kan er goedkoper gebouwd worden.
- Bouwmogelijkheden voor starters. Op het moment zijn er een achttal kandidaten waarvan de helft al meer dan een jaar wacht op een bouwlocatie. Omdat er niet direct een bouwlocatie voorhanden is hebben we de gemeente gevraagd of op twee aangrenzende, nog vrije bouwpercelen, voor vrijstaande woningen aan de Vendelier een blok van vijf woningen gebouwd kan worden. Hierop zal het college half juli een besluit over nemen. Doordat de nieuwe wethouder in het collegeprogramma starterswoningen als speerpunt heeft hebben we alle vertrouwen in een positief besluit. Omdat van de vijf woningen er dan misschien drie voor starters zijn vragen we de gemeente ook om ook in fase 3 naar mogelijkheden te kijken. In het nieuwe uitbreidingsplan, hoofdzakelijk bedoeld voor vrijstaande woningen en tweekappers, kan met een binnenplans afwijkingsbesluit ook een blok woningen worden gebouwd.
- Levensloopbestendige woningen. Komende vanuit Someren op de kop van de Gildewijk heeft de gemeente schetsmatig drie levensloopbestendige woningen ontwikkeld. Hier zijn diverse kandidaten naar aan het kijken. - Wat als Gildewijk vol is? Omdat ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan vele jaren in beslag neemt vragen wij de gemeente om voor onze leefbaarheid een nieuwe bouwlocatie te ontwikkelen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin. Degenen die zich bij ons gemeld hebben voor een woning/bouwlocatie zullen we persoonlijk informeren.

Werkgroep Wonen
Dorpscoöperatie Lierop Leeft
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terug

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop